Mobilny zakład uszlachetniania kruszyw i produkcji mieszanek


Mobilny zakład uszlachetniania kruszyw i produkcji mieszanek – SAND TRACK SYSTEM.

Układ do uszlachetniania piasków to urządzenie do poprawiania krzywej przesiewu.

Ma umożliwić poprawę cech piasku poprzez dodanie surowców o pożądanych wymiarach i cechach.

Piaski drobnych frakcji w procesie płukania mogą stracić korzystne, drobne frakcje. Układ do uszlachetniania pozwala uzupełnić zdiagnozowane deficyty, poprzez aplikację od 4 do 6 dodatkowych składników drobnoziarnistych, zachowując jednocześnie kontrolę nad wilgotnością produktu.

Dzięki sterowaniu prawidłowo kompletuje mieszanki oraz transportując jednocześnie miesza produkt. Produkty tego układu mogą zostać konfekcjonowane w układzie do tego przeznaczonym lub mogą być nadawa do suszarki o granulometrii dedykowanej specyfice technologii. Ideą jest sprowokowanie korzyści fizyko chemicznych poprzez dodanie określonych składników korzystnych dla ciągłości frakcji.