Mobilny zakład magazynowania kruszyw


Mobilny zakład do magazynowania kruszyw – SAND TRACK SYSTEM.

Dzięki umieszczeniu silosów magazynowych w kontenerach powierzchnia magazynowa – tak potrzebna w dzisiejszych czasach – może znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie.

Kolumna pionowa składająca się z 5 kontenerów 40` zawiera w sobie pięć silosów,  podajniki elewatorowe oraz urządzenia transportowe pod lejami silosów.

Wewnętrzne transportery elewatorowe przenoszą produkty z układu suszenia i frakcjonowania, do komór silosów magazynowych. Układ wyposażony jest w czujniki poziomu min – max, sterownice, klapy i zasuwy, tj. cały osprzęt pozwalający sterować kierunkiem transportu do odpowiedniego zbiornika. Silosy są tak skonstruowane aby dać możliwość powiększania i rozbudowy, co pozwala im rosnąć wraz z rozbudową instalacji. Podajniki elewatorowe dzięki umieszczeniu ich wewnątrz konstrukcji są łatwe w transporcie i montażu. W dolnym kontenerze wzdłuż linii lejów wysypowych poszczególnych silosów może być zamontowany poziomy transporter taśmowy lub ślimakowy w różnych wariantach długości stanowiący kolektor transportujący. Wieża silosowa zbudowana z 5 kontenerów posiada na każdym piętrze podesty robocze pozwalające na bezpieczne manewrowanie zawiesiami podczas prac montażowych.