Mobilny zakład do rekuperacji ciepła w suszarniach kruszyw


Mobilny zakład do rekuperacji ciepła w suszarniach kruszyw – SAND TRACK SYSTEM.

Układ odzysku ciepła składa się z dwóch kontenerów oraz podajników taśmowych. Współpracuje bezpośrednio z mobilnym zakładem suszenia lub ze stacjonarną suszarnią kruszyw.

Układ kosza dwupłaszczowego pozwala wykorzystać depozyt cieplny wysuszonego piasku.

Przeznaczony jest do współpracy z suszarką dwubiegową. Realizuje jednocześnie  trzy funkcje:

  1. Schładza wysuszony piasek.
  2. Osusza wstępnie nadawę do suszarki.
  3. Ogrzewa powietrze zasysane do palnika suszarki.

Piasek stanowiący nadawę do suszarni w trakcie przebywania w koszu i na podajniku taśmowym transportującym go do bębna suszarki poddawany jest działaniu temperatury odzyskanej z wysuszonego, gorącego piasku opuszczającego suszarkę. Przekazaniu temperatury służą dwa rozwiązania. Pierwsze to wspólna komora transporterów taśmowych, które równolegle transportują mokry, zimny i suchy, gorący piasek. Drugie rozwiązanie działa poprzez komory skonstruowane w podwójnych płaszczach ścian kosza zasypowego. Układ komór ma odpowiednią pojemność, jest izolowany na zewnątrz i posiada sterowanie. W przypadku niezagospodarowania całego potencjału cieplnego, umożliwia powrót czynnika do obiegu oraz rozbudowę całego układu. Kanały ciepłego powietrza zasysanego do palnika ogrzewane są w taki sam sposób.

Idea jednoczesnego schłodzenia gorącego  piasku i z wykorzystaniem jego temperatury do wstępnej obróbki piasku nadawy w drodze do bębna suszarki oraz obróbkę cieplną czerpni powietrza palnikowego znajduje realizację w rozwiązaniach technicznych tego układu.