Mobilny zakład do produkcji suchych mieszanek


Mobilny zakład do produkcji suchych mieszanek – SAND TRACK SYSTEM.

Bryła wytwórni jest utworzona przez 5 kontenerów 40` zgrupowanych w pionową kolumnę. Dwa górne kontenery zawierają silosy rozchodowe pozwalające magazynować pięć składników niezbędnych do realizacji procesu technologicznego. Kontener środkowy zawiera instalację systemu dozowania, transportowania i mieszania wraz ze sterowaniem. Leje silosów rozchodowych połączone są ze sobą ślimakowymi podajnikami prowadzącymi materiały do bębna mieszarki. Mieszarka jest zamontowana na czujnikach wagowych i pełni funkcję wagi procesu dozowania. Mieszarka jednorazowo mieści 1000 kg suchych komponentów. Układ dozowania dzięki czujnikom kontroli poziomu surowców automatycznie uzupełnia je w zbiornikach, realizuje proces recepturowy w sterowanym porządku, z rejestracją danych. Zamontowany poniżej zbiornik retencyjny gromadzi gotowy produkt nad pakowaczką worków wentylowych. Worek po napełnieniu jest przenoszony transporterem taśmowym do strefy formowania palety. W trakcie transportu drukarka nanosi na worek datę produkcji i dane identyfikacyjne.

Strefa formowania palety jest opisana w układzie do konfekcjonowania.