Mobilny zakład suszenia i frakcjonowania kruszyw


Mobilny zakład suszenia i frakcjonowania kruszyw – SAND TRACK SYSTEM.

Mobilny zakład suszenia i frakcjonowania kruszyw jest przeznaczony głównie dla kopalni piasku. Poddany procesowi suszenia i frakcjonowania piasek zwiększa zdecydowanie swoją wartość sprzedażową.

Mobilny zakład posadowiony jest na przygotowanej warstwie tłucznia i płytach drogowych ułożonych naprzemiennie.

Składa się z:

  1. Trzech kontenerów 40` ustawionych wieżowo. Dolny kontener zawiera w sobie suszarnię bębnową dwubiegową o wydajności 10t/h.
  2. Z kontenera środkowego zawierającego sterowanie i urządzenia wspomagające.
  3. Kontenera szczytowego zabudowanego segregatorem trzypokładowym; funkcję doprowadzenia piasku do segregatora spełnia pionowy przenośnik elewatorowy zamontowany wewnętrznie.
  4. Z kosza zasypowego z którego suszarnia pobiera nadawę. W ofercie jest kosz klasyczny lub stanowiący nowość kosz dwupłaszczowy.
  5. Elementów konstrukcyjnych wspólnych w każdej z wież, czyli płyt głównych centrujących i poziomujących wieże oraz płyt przekładkowo centrujących spełniających funkcję łączników pięter. Wspólne są też podnośniki hydrauliczne oraz śruby blokujące płytę główną w skorygowanym położeniu, w trakcie montażu lub w trakcie użytkowania.
  6. Płyt centrujących służących do łatwego pasowania stawianej konstrukcji, do uszczelniania otworów technologicznych i do kotwienia podestów roboczych, tworzących klatkę schodową.