Zasilacze paliw alternatywnych


W związku z ekspansywnym rozwojem branży paliw alternatywnych oraz szerokim zastosowaniem tego medium grzewczego opracowaliśmy technologię dozowania tego paliwa za pomocą ślimakowych zasilaczy. Zasilacz ślimakowy ma za zadanie dozować odpowiednią ilość paliwa grzewczego. Zadanie to jest realizowane dzięki zastosowaniu napędów z możliwością płynnej regulacji obrotów co pozwala na pełną kontrole procesu dozowania.

Ślimakowe zasilacze paliw alternatywnych mogą składać się z kilku zespołów/układów ślimakowych w zależności od wymaganej wydajności dozowania. Jeden zespół/układ ślimakowy składa się z koryta z dwoma wałami ślimakowymi i napędu.