Systemy transportu pneumatycznego


Wykonujemy instalacje transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Transport pneumatyczny może być realizowany na dwa sposoby: