Systemy naważania i dozowania


Do urządzeń dozujących zaliczamy dozowniki celkowe, podajniki ślimakowe dozujące, podajniki taśmowe dozujące. Natomiast systemy naważania mogą być realizowane za pomocą wag zbiornikowych, wag zamontowanych na przenośnikach taśmowych lub objętościowo np. w podajnikach ślimakowych czy dozownikach celkowych.