Stanowiska załadunku i rozładunku BigBag


Wykonujemy urządzenia do załadunku i rozładunku surowców sypkich do/z worków typu BigBag. Oferowane stanowiska są dostępne w różnych wariantach wyposażenia.

Stanowiska załadunkowe mogą posiadać zbiornik buforowy i są wykonane w dwóch wariantach:

– stanowisko załadunku worków bez systemu ważenia,

– stanowisko załadunku worków z systemem ważenia.

Stanowiska załadunkowe z systemem ważenia są realizowane za pomocą wagi platformowej lub podwieszanych tensometrów w zależności od aplikacji. Każde stanowisko załadunkowe z układem ważenia wyposażone jest w szafkę sterowniczą z miernikiem wagowym. Systemy ważenia mogą być legalizowane na życzenie klienta.

Wszystkie standardowe stanowiska rozładunku worków BigBag posiadają membranę uszczelniającą worek podczas rozładunku surowca. Załadunek worków na stanowisko może odbywać się za pomocą wózka widłowego lub wciągnika elektrycznego. Na wysypie stanowiska rozładunku mogą być zamontowane następujące urządzenia: elektrowibrator, dozownik celkowy, dozownik celkowy z inżektorem do transportu pneumatycznego, podajnik ślimakowy, podajnik taśmowy.