Przemysł koksowniczy


Dostawy dla przemysłu koksowniczego to przede wszystkim:

  • płyty pancerne i segmenty,
  • pokrywy zasypowe i łożyskowe,
  • tarcze mocujące,
  • bębny napędowe i głowice,
  • człony, wały, ramy i młotki,
  • korpusy zamknięć hydraulicznych,
  • koła zębate i łańcuchowe.