Linie do suszenia materiałów sypkich


Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonaniu pod klucz kompletnych linii technologicznych do suszenia materiałów sypkich. Pod pojęciem „kompletnych linii technologicznych rozumiemy projektowanie, wykonanie elementów linii suszenia, montaż mechaniczny i elektryczny, prace budowlane (jeżeli występują) oraz wykonanie automatyki wraz z uruchomieniem linii technologicznej i szkoleniem obsługi.


Naszym największym atutem jest niewątpliwie doświadczona kadra biura projektowo-konstrukcyjnego i działu technicznego. Nasze zakłady suszenia materiałów sypkich charakteryzują się wyjątkowo optymalnym wykorzystaniem mediów takich jak np. medium grzewcze (gaz, ropa), energia elektryczna.