Linie do kruszenia, mielenia i frakcjonowania


Produkowane przez nas zakłady przerobu kruszyw i surowców sypkich spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Przykładowa linia do kruszenia, mielenia i frakcjonowania składa się z następujących elementów: układ podawania surowca do wstępnego kruszenia, kruszarka, podajniki taśmowe, młyn rurowy, układ podawania surowca do przesiewacza, przesiewacz wibracyjny lub rotacyjny wielopokładowy (ilość pokładów uzależniona jest od ilość frakcji), układ podajników taśmowych odbierających frakcje, boksy magazynowe lub stanowiska załadunku BigBag, opcjonalnie transport surowca do silosów magazynowych, centralna instalacja odpylająca, układ sterowania z wyświetlaczem graficznym.

Istnieje możliwość wykonania linii technologicznej semi-mobilnej posadowionej na prefabrykowanych płytach (wymagane tylko zgłoszenie budowlane).